Min Sidste Vilje

Kære*
Invalid Input

Navn*
Invalid Input

Adresse 1
Invalid Input

Adresse 2
Invalid Input

Fødesogn
Invalid Input

CPR-nr.
Invalid Input

Post nr.
Invalid Input

By
Invalid Input

Kommune
Invalid Input

Medlemskaber

Medlem af folkekirken
Invalid Input

Jeg er medlem af et andet trossamfund
Invalid Input

Sygeforsikring. Danmark
Invalid Input

Jeg er medlem af en fagforening
Invalid Input

Bemærkninger/ kommentar
Invalid Input

Begravelse og gravsted

Jeg ønsker at blive
Invalid Input

Plænegravsted
Invalid Input

Jeg ønsker at blive begravet/bisat på
Invalid Input

Gravsten
Invalid Input

Jeg har valgt et gravsted på
Invalid Input

Afdeling
Invalid Input

Række
Invalid Input

Nummer
Invalid Input

Ansvarlig for gravstedet indsættes
Invalid Input

Annoncetekst til aviser og blade
Invalid Input

Bemærkninger/ kommentar
Invalid Input

Obduktion og forskning

Jeg er indforstået med at mit legeme må bruges til obduktion eller medicinsk-anatomisk forskning.
Obduktion
Invalid Input

Forskning
Invalid Input

Jeg har testamenteret mit legeme til
Navn
Invalid Input

Adresse 1
Invalid Input

Adresse 2
Invalid Input

Telefon
Invalid Input

Post nr.
Invalid Input

By
Invalid Input

Bemærkninger/ kommentar
Invalid Input

Begravelseshandlingen

I forbindelse med min begravelse ønsker jeg.
Eget tøj
Invalid Input

Hvis ja. hvilket tøj?
Invalid Input

Højtideligheden
Kiste
Invalid Input

Kirke/ Sted
Invalid Input

Salmenr. /sange
Invalid Input

Bemærkninger
Invalid Input

Andre forhold ved min død

Ved min død bedes der rettes henvendelse til
Invalid Input

Husk at afmelde
Invalid Input

Mine sidste ord
Invalid Input

Skriv hvad der står i billedet*
Skriv hvad der står i billedet
  GenindlæsInvalid Input

Når du sender min sidste vilje, vil du få muligheden for at hente dine indtastninger som PDF.